×
  • Επιλέξτε μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να δείτε τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ.
  • Πατήστε το κουμπί Αναλυτικά για να δείτε αναλυτικά τις χρηματοδοτήσεις για την περιοχή που βρίσκεστε στο χάρτη.
  • Πατήστε το κουμπί Επιστροφή για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του χάρτη.